avis holder

Avisholder

1.480 kr.

Avisholder i metal

Mål : 111 x 60.5 x 63.5 cm